РЕКЛАМНА ФОТОГРАФИЯ

Рекламна и продуктова фотография, фирмено представяне, екстериор и интериор, художествена фотография и лични фотосесии.

Модната и комерсиалната фотография често се обединяват в една обща категория – рекламната фотография. Причината за това обобщение е, че целта и на двата вида фотография е да продава определен продукт.

Рекламната фотография е предназначение (функции) на фотографския образ, форма на фотографско съобщение, в която доминира информативното послание. В стремежа си крайният резултат на рекламния кадър да бъде колкото си може по-ефикасен, по-въздействащ върху предполагаемия перцепиент (в повечето случаи предварително избрана “аудитория”), ние в New Edition Studious подбираме най-подходящия за дадения случай жанр (портрет, пейзаж, акт и пр.), вид хроматичност (моно- или полихроматична), както и форма на дистрибуция. Разбира се има и други фактори, които взимаме под внимание при създаване на фотографското съобщение с рекламно предназначение, като естетика, социология, семантика, психология, философия и др.