Комерсиална фотография

Рекламна и продуктова фотография, фирмено представяне, екстериор и интериор.

Модната и комерсиалната фотография често се обединяват в една обща категория – рекламната фотография. Причината за това обобщение е, че целта и на двата вида фотография е да продава определен продукт.
Рекламната фотография е предназначение (функции) на фотографския образ, форма на фотографско съобщение, в която доминира информативното послание. В стремежа си крайният резултат на рекламния кадър да бъде колкото си може по-ефикасен, по-въздействащ върху предполагаемия перцепиент (в повечето случаи предварително избрана “аудитория”), ние в New Edition Studious подбираме най-подходящия за дадения случай жанр (портрет, пейзаж, акт и пр.), вид хроматичност (моно- или полихроматична), както и форма на дистрибуция. Разбира се има и други фактори, които взимаме под внимание при създаване на фотографското съобщение с рекламно предназначение, като естетика, социология, семантика, психология, философия и др..

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Commercial Photography

Продуктова фотография

New Edition Studious разполага със студио, подходящо оборудвано за фотографии на продукти. Кадрите на вашите артикули могат да бъдат използвани за интернет сайтове, печатна реклама / флаери, рекламни пана, календари, брошури, каталози и др. /, мултимедиа и пост-продукция за ТВ реклама.
Вие получавате вашите кадри с необходимия ретуш за по-нататъшна постобработка. Фотографиите са освободени от авторски права и вие можете да ги ползвате както сметнете за добре. Правата за печат, публикуване и ползване са ваши, съобразно законодателството за авторство. Запазваме си правото да ги използваме за некомерсиална цел – за реклама на нашите услуги и портфолио.

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

Product Photography

АВТОРСКИ ПРАВА НА "НЮ ЕДИШЪН СТУДИЕС"

Всички материали в този сайт са защитени с авторски права! Копиране, репликация и посегателство върху интелектуалната собственост се преследва от закона в Република България!